7 Jun 2011

python tips - 转分数为小数UPDATE: 新函数cmpfrac()可以用来求循环节长度.

将分数转换为循环小数,默认处理1/d的情况,输出50位.稍加修改,可以变成处理互质的a/b的程序.

代码如下:

# compute decimal string of 1/d, defualt 50 length
def frac2num(d,n=50):
s = '0.' # result
rem = 10 # remainder
i = 0  # number of digits after dot
while i<n:
s += str(rem/d) # division
i += 1     # number increase
rem = rem%d   # get the remainder
if rem==0:   # fully divided
break
rem *= 10    # next division
return s
test code
print frac2num(884,100)

0.0011312217194570135746606334841628959276018099547511312217194570135746606334841628959276018099547511

updated version:
可以检测循环小数的循环节,写成1/3 = 0.(3)的形式,如果是整除,直接除尽,没有循环节.
def cmpfrac(a,b):
  flag = 0
  c,r = divmod(a,b)
##  print c,r
  s = []
  rs = [r]
##  print rs
  r *= 10
  while True:
    c1,r1 = divmod(r,b)
##    print s,r,'/',b,'=',c1,'...',r1
    if r1==0:
      flag = 1
      s.append(str(c1))
      break
    elif r1 in rs:
      flag = 0
      s.append(str(c1))
      s.append(str(s[rs.index(r1)]))
      rs.append(r1)
      break
    else:
      s.append(str(c1))
      rs.append(r1)
      r = r1*10
  print a,b,c
  if flag:
    return str(c)+'.'+''.join(s)
  else:
    # for 29/12 = 2.41(6)
##    print s
##    print ''.join([str(c) for c in rs])
    d = s.index(s[-1])
    result = str(c)+'.'+''.join(s[:d])+'('+''.join(s[d:-1])+')'
    print result
    return result

No comments :

Post a Comment